ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
     ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
        ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)»                                                                                                                                                               ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας – Β’ ΚΥΚΛΟΣ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Το ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ θα υλοποιήσει πρόγραμμα 120 ωρών με σκοπό την ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και τη διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III

Eπεξεργασία Εγγράφου –Word,Υπολογιστικά Φύλλα –Excel-Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία -Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)-Παρουσιάσεις-Powerpoint-Βάσεις Δεδομένων –Access

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης με τον φορέα Πιστοποίησης «ACTA AE»,Επίσης θα διδαχθούν  ενότητες που αφορούν: την προετοιμασία για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη κ.α.),την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,τις βασικές αρχές του εργατικού δικαίου και την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

 Εκπαιδευτικοί Όροι:

– Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης  Κοινωφελούς Εργασίας είναι 120 ώρες.

– Η κατάρτιση πρέπει να υλοποιείται μόνον εργάσιμες μέρες και εντός ωραρίου απασχόλησης των ωφελούμενων.

– Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης παρέχονται εδέσματα και ροφήματα.

– Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχή αξιολόγηση δίνεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

– Η συμμετοχή των Ωφελούμενων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για μία φορά (ανεξαρτήτως επιτυχίας).

 

Οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 25210 37629,25210 35535 και ώρες 09:00 πμ - 17:00 μμ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, προκειμένου να δηλώσουν ενδιαφέρον στο πρόγραμμα.

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.