ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
     ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
        ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Κατεβάστε το ηλεκτρονικό βιβλίο μας

 

 

Το ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής μας, προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

Πληροφορικής, Διοίκηση - Οικονομία, Υγιεινή και ασφάλεια, Αγροτικά, Παιδαγωγικά, Τεχνικά και μεταφορές, Υγεία και Πρόνοια, Περιβάλλον, Τουρισμός

Το Κ.Ε.Κ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, έχει να επιδείξει μεγάλη δράση στον τομέα υλοποίησης προγράμμάτων κατάρτισης τόσο για άνέργους, όσο και για εργαζόμενους.

Την περίοδο 2000-2007 έχει υλοποιήσει και υλοποιεί περισσότερα απο 45 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία παρακαλούθησαν περίπου 1200 άτομα.

Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα εξής :

- Ε.Π Κοινωνία της Πληροφορίας
- Ε.Π Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
- ΛΑΕΚ 1 - 25
- Διάφορα  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.